Jump to content
Ieškoti
 • Daugiau nustatymų...
Rasti rezultatus, kurie...
Rasti rezultatus...

Las-Venturas.LT | 0.3.7 klientas

Prisijungę žaidėjai: 17 / 300

Versija: LV 7.3.4

Max_Tosha

Valdžios taisyklės

Rekomenduoti pranešimai

GgL6ZMn.png

Valdžios taisyklės

Direktorių priežiūros institucijos pareigos

Direktorių priežiūros institucija (toliau DPi narys) – yra asmuo arba asmenys, kurie šiame projekte užima Direktorių prižiūrėtojo pareigas, o jais būdami įsipareigoja:

 1. DPi nario pareiga yra siekis užtikrinti visų darbų su pakvietimais direktorių komandos pilną sudėtį.
 2. DPi nario pareiga yra siekis užtikrinti visų darbų su pakvietimais produktyvų darbą.
 3. DPi nario pareiga yra esant laisvai pozicijai užimti Direktoriaus pareigas, skelbti rinkimus arba paskirti į direktoriaus vietą kitą asmenį (žr. DPi teises).
 4. DPi nario pareiga yra aktyviai ir nuolatos prižiūrėti direktorius bei jų pavaduotojus.
 5. DPi nario pareiga yra visada laikytis neutraliteto.

 

Direktorių priežiūros institucijos teisės

Direktorių priežiūros institucija (toliau DPi narys) – yra asmuo arba asmenys, kurie šiame projekte užima Direktorių prižiūrėtojo pareigas, o jais būdami įgauna šias teises:

 1. DPi narys turi teisę skirti Serverio direktorius savo nuožiūra, bet paisydamas šių teisėtų būdų:
  • Skelbiami direktoriaus rinkimai;
  • Direktoriaus pareigos perleidžiamos iš ankstesniojo direktoriaus;
  • Direktoriaus pareigos apkeičiamos su kito darbo valdžia;
  • Direktoriaus pareigos gaunamos dėl ankstesnio direktoriaus bandymo laikotarpio neišbuvimo.
    
 2. DPi narys turi teisę netinkamus asmenis užimti Direktoriaus ar pavaduotojo pareigoms įtraukti į Juodąjį sąrašą (apibrėžiant patekimą ir išėjimą) ir šiems asmenims neleisti būti darbo valdžia.
 3. DPi narys turi teisę likvidavus darbą su pakvietimu (direktoriui atsistatydinus, renkant naują direktorių) paliktą darbo seifą, darbuotojus prižiūrėti savo nuožiūra.
 4. DPi narys turi teisę žemiau išvardijamus nuostatus keisti savo nuožiūra.
 5. DPi narys turi teisę kištis į prieštaringą darbų su pakvietimais veiklą.

Nepaminėtos DPi teisės ir pareigos šiuo metu yra laikytinos tradicija arba principu.

 

Direktoriaus pareigos

Direktorius – yra asmuo, kurį teisėtais būdais paskyrė DPi narys. Tapęs Serverio direktoriumi asmuo:

 1. Privalo gerbti ir stengtis laikytis visų bendrųjų Las-Venturas.LT projekto taisyklių.
 2. Privalo gerbti projekto administraciją, DPi narius ir jų sprendimus.
 3. Privalo gerbti kitus projekto narius.
 4. Privalo aktyviai ir nuolatos vykdyti direktoriaus pareigas, kuo ilgiau ir kuo geriau.
 5. Privalo siekti užtikrinti, kuo geresnes sąlygas (darbo grafikas, atlyginimai, premijos) kiekvienam darbuotojui ir netaikyti jokios diskriminacijos.
 6. Privalo siekti geriausių darbo produktyvumo rodiklių (nusikaltėlių mažinimas, keleivių gabenimas, medicininės pagalbos teikimas, ginklų užtikrinimas ir kt.).
 7. Privalo siekti užimti darbuotojus veiklomis ir juos tinkamai apmokyti dirbti.
 8. Privalo dirbti darbą su pakvietimu, kuriam atstovauja (išimtis: laisvadieniai) ir būti autoritetingu pavyzdžiu.
 9. Privalo vykdyti savo direktoriaus pareigas mažiausiai 30 kalendorinių dienų. Kitu atveju yra pasiryžęs būti įtrauktas į Juodąjį sąrašą.
 10. Direktorius skirdamas pavaduotoją, prisiima už jį visą atsakomybę ir yra atsakingas už jo padarytus veiksmus einant pavaduotojo pareigas.
 11. Privalo iš anksto pranešti DPi narius apie neaktyvumus, atsistatydinimą, pavaduotojų skyrimą ar nušalinimą.
 12. Privalo paisyti atrankų į darbus informacijos.
 13. Draudžiama piktnaudžiauti direktoriaus komandomis (/dirkom), statusu ir įtaka.
 14. Draudžiama pašalinti pavaduotoją ar darbuotoją iš darbo be argumentuotos priežasties.
 15. Draudžiama naudoti viešąją pokalbių komandą /d ne pagal paskirtį. Naudojimas skirtas tik darbo reikmėms.
 16. Draudžiama žaisti kituose SA-MP projektuose ar juo labiau užimti juose pareigas.
 17. Draudžiama priimti žaidėjus į darbą be atrankos (išskyrus: Las-Venturas.lt komandos narius) ar už bet kokį kyšį.
 18. Draudžiama būti karo tipo klano valdžios nariu (t.y. klano vadu ar jo pavaduotoju). (Išskyrus Ginklų Prekeivių darbą)
 19. Draudžiama naudoti darbo seifą ne pagal paskirtį. Darbo seifas skirtas tik firmos reikmėms. 
 20. Direktorius kiekvieną savaitę privalo užpildyti Firmų savaitės ataskaitą.

 

Pavaduotojaus pareigos

Pavaduotojas – yra asmuo, kurį teisėtais būdais paskyrė Direktorius ir patvirtino DPi narys. Tapęs Serverio pavaduotojumi asmuo:

 1. Privalo gerbti ir stengtis laikytis visų bendrųjų Las-Venturas.LT projekto taisyklių.
 2. Privalo gerbti projekto administraciją, DPi narius ir jų sprendimus.
 3. Privalo gerbti kitus projekto narius.
 4. Privalo aktyviai ir nuolatos vykdyti pavaduotojaus pareigas bei siekti padėti direktoriui.
 5. Privalo siekti užtikrinti, kuo geresnes sąlygas (atlyginimai, premijos) kiekvienam darbuotojui ir netaikyti jokios diskriminacijos.
 6. Privalo siekti geriausių darbo produktyvumo rodiklių (nusikaltėlių mažinimas, keleivių gabenimas, medicininės pagalbos teikimas, ginklų užtikrinimas ir kt.).
 7. Privalo siekti užimti darbuotojus veiklomis ir juos tinkamai apmokyti dirbti.
 8. Privalo dirbti darbą su pakvietimu, kuriam atstovauja (išimtis: laisvadieniai) ir būti autoritetingu pavyzdžiu.
 9. Privalo vykdyti savo pavaduotojaus pareigas mažiausiai 14 kalendorinių dienų. Kitu atveju yra pasiryžęs būti įtrauktas į Juodąjį sąrašą.
 10. Privalo iš anksto pranešti DPi narius apie neaktyvumus, atsistatydinimą.
 11. Privalo paisyti atrankų į darbus informacijos.
 12. Draudžiama piktnaudžiauti pavaduotojaus komandomis (/pavkom), statusu ir įtaka.
 13. Draudžiama pašalinti darbuotoją iš darbo be argumentuotos priežasties.
 14. Draudžiama įtraukti žaidėją be priežasties į Juodąjį sąrašą. Įtraukus turi būti numatyta išėjimo galimybė.
 15. Draudžiama naudoti viešąją pokalbių komandą /d ne pagal paskirtį. Naudojimas skirtas tik darbo reikmėms.
 16. Draudžiama žaisti kituose SA-MP projektuose ar juo labiau užimti juose pareigas.
 17. Draudžiama priimti žaidėjus į darbą be atrankos (išskyrus: Las-Venturas.lt komandos narius) ar už bet kokį kyšį.
 18. Draudžiama būti karo tipo klano valdžios nariu (t.y. klano vadu ar jo pavaduotoju). (Išskyrus Ginklų Prekeivių darbą)

 

Atrankų į darbus su pakvietimais informacija

 1. Pakvietimą į darbą su pakvietimu gali suteikti tik Serverio direktorius arba jo pavaduotojas.
 2. Direktorius arba jo pavaduotojas kviesdamas į darbą su pakvietimu skiria darbo sutartį nuo 0 iki 7 dienų. Turint darbo sutartį darbuotojas negali palikti ir įsidarbinti į darbą (nebent per /paslaugos).
 3. Direktorius arba jo pavaduotojas kviesti į darbą dirbti gali tik šiais teisėtais būdais:
  • Patekus žaidėjui per atranką.
  • Žaidėjui esant Las-Venturas.lt komandos nariu.
 4. Direktorius arba jo pavaduotojas gali organizuoti šias atrankas:
  • Diskusijų forume, priimant iki maks. 10 darbuotojų per para.
  • Serveryje, priimant iki maks. 5 darbuotojus per atranką.

 

 1. Direktorius arba jo pavaduotojas atrankų metu turi suteikti absoliučiai visiems žaidėjams lygias teises. Išskyrus atvejus, kai žaidėjas yra įtrauktas į Juodąjį sąrašą.
 2. Direktorius arba jo pavaduotojas apie atrankas gali informuoti iš anksto tik viešai.
 3. Direktorius arba jo pavaduotojas atrankų metu turi uždavinėti klausimus susijusius su dirbamu darbu arba bendro pobūdžio klausimus, kurie padėtų apsispręsti darbuotojo pasirinkimą.

 

Laisvadieniai

 1. Laisvadienį turėti gali tik Serverio direktorius arba jo pavaduotojas.
 2. Laisvadienio turėjimas leistinas vienam valdžios atstovui vienu metu.
 3. Laisvadienio gavimas direktoriui: direktorius privalo išbūti 30 dienų pareigose. Laisvadienio gavimas. Tolimesnis laisvadienio pelnymas kas 14 dienų.
 4. Laisvadienio gavimas pavaduotojui: pavaduotojas privalo išbūti 14 dienų pareigose. Laisvadienio gavimas. Tolimesnis laisvadienio pelnymas kas 14 dienų ir direktoriui leidus.
 5. Laisvadienio gavimo trukmė: 2 dienos.
 6. Laisvadienio gavimo metu atstovaujamas darbas su pakvietimu privalo būti gerame stovyje. Vienam asmeniui naudojantis laisvadieniais, privalo būti kitas valdžios atstovas aktyvus.
 7. Serverio direktorius arba jo pavaduotojas laisvadienio metu neprivalo dirbti savo atstovaujamame darbe ir gali būti priimtas į kitą darbą be atrankos (išskyrus: SPD).
 8. Serverio direktorius arba jo pavaduotojas laisvadienio metu dirbdamas kitame darbe su pakvietimu privalo laikytis to darbo taisyklių.
 9. Laisvadienis gali būti nutrauktas: savo noru, kitam valdžios atstovui atsistatydinus, tapus neaktyviam, pasikeitus darbo stoviui, DPi nusprendus.
 10. Laisvadienis įsigalioja DPi patvirtinus.
Redaguota nario Jack_Montecarlo
Atnaujinta informacija.
 • Patinka 34
 • Ačiū! 2

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Share on other sites

Pakeičiama Direktorių/Pavaduotojų 18 Taisyklė. 
Senoji taisyklė: "Draudžiama būti karo tipo klano valdžios nariu (t.y. klano vadu ar jo pavaduotoju)."

Nuo šios dienos, Ginklų Prekeivių valdžiai nebepriklauso ši taisyklė, kadangi Ginklų Prekeiviai nėra neutralus darbas. Valdžia gali būti savo karo tipo klane norint rinkt narkotikus ir tūrėti savo klaną.

 • Patinka 2
 • Naudinga! 3

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Share on other sites

Pakeista atrankų struktūra.
Nuo šiol atrankos gali būti neterminuotos ir direktoriai gali savo darbų skiltyse paskelbti vieną atranką kuri bus be riboto laiko. Žaidėjai galės pildyti į atrankas ir direktoriam esant poreikiui galės priimti/nepriimti kandidato į darbą. Esant reikalui kandidatas gali būti apklaustas direktoriaus/pavaduotojo TeamSpeak3 programoje detaliau. Dėl priimtų per dieną skaičiaus taisyklės niekur nedingsta, todėl darbų valdžiai teks rinktis atsakingai.

Mini atrankos nesikeičia. Į dieną bus galima padaryti 1 mini atranką.

 • Patinka 1
 • Naudinga! 1
 • Sutrikęs 1

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Share on other sites
Svečias
Ši tema yra užrakinta.
×
×
 • Kurti naują...